Facebook Adds New Relationship Status Options Para sa Mga Pinoy

Facebook now has over 600 million members at mahigit sa kalahati (daw) noon ay Pinoy na adik sa FB.  Kaya napilitan nag-add si Mark Zuckerberg ng new relationship status options exclusive daw para sa mga Pinoy Facebookero, Facebookera at higit sa lahat sa mga Facebookering.